Rūžeņa

Auga, auga rūžeņa sorkona dorzā,
Auga, auga rūžeņa sorkona dorzā,
Zam tū rūžu guļ jauna meitiņa,
Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meitiņa.

Ai, meittiņ, ai, meitiņ, tevi mōte sauce,
Ai, meittiņ, ai, meitiņ, tevi mōte sauce,
Zynu, zynu, ka maņ mote sauce,
Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ mote sauce.

Auga, auga rūžeņa… Auga!
Auga, auga rūžeņa… Auga!

Gryb muni mōte pi to vacū atdūt,
Gryb muni mōte pi to vacū atdūt,
As tū vacu moza negribēju,
As tū vacu, as tū vacū moza negribēju.

Auga, auga rūžeņa… Auga!
Auga, auga rūžeņa…

As tū’i vacū pa vortīmi raidēju,
As tū’i vacū pa vortīmi raidēju,
Pa vortīmi raidēju ar akmeņi svīžu,
Pa vortīmi raidēju ar akmeņi svīžu.
Akmeni!!!

Auga, auga rūžeņa…
Auga, auga rūžeņa…
Auga, auga rūžeņa…
Auga, auga rūžeņa…